• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 04-3754-416 (1754)
 • researchjournal.msu@gmail.com
 • English

Research & Knowledge

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียดวารสาร

Research & Knowledge is a peer-reviewed international journal with open access that is published by the Research Center of Mahasarakham University. 

The journal publishes in both hardcopy and online versions. It publishes papers in the fields of science and technology

the author who is willing to send the manuscripts please follow https://rk.msu.ac.th

เล่มวารสารทั้งหมด

รายละเอียดวารสาร
 • เกี่ยวกับวารสาร
  Research & Knowledge

 • กองบรรณาธิการ
  สำหรับResearch & Knowledge

 • คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
  สำหรับResearch & Knowledge

 • วารสารเล่มล่าสุด
  ปีที่ : | ฉบับที่ : เดือน

 • Contact Info
  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
  ชั้น 2 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม
  ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

 • Phone & Fax
  Phone : 043-754416
  Fax : 043-754416
  เบอร์ภายใน : 1754

 • Email