• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • English

ติดต่อสอบถาม

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่บนโรงอาหารกลาง(เก่า) ชั้น 2

  • เวลาปฏิบัติงาน
    จันทร์ - ศุกร์ / 8:30 - 16:30
    โทรศัพท์ 04-3754-416 , แฟกซ์ 04-3754-416
    เบอร์ภายใน งานวิจัย : 1755 , งานวารสาร : 1757 , งานบริการวิชาการ : 1754